Onze vereniging

 

De vereniging bestaat sinds 1985 en is toentertijd opgericht om alle liefhebbers van het oude ambacht en de gereedschappen die gebruikt werden te organiseren. Sinds de oprichting is de vereniging gegroeid naar ruim 450 leden.

De activiteiten van de vereniging variëren van het organiseren van bijeenkomsten, organisatie van excursies, veilingen, verkooptafels en de deelname aan beurzen en fairs. Tevens is het uitbrengen van verschillende publicaties en boeken één van de veelgeprezen activiteiten.

Lid worden van onze vereniging heeft veel voordelen. Zo wordt U uitgenodigd op de verschillende bijeenkomsten. U mag deelnemen aan de veilingen en de verkooptafels. U krijgt één keer per jaar de uitgebreide Gildebrief. U krijgt de periodieke nieuwsbrief toegestuurd en U krijgt een aanzienlijke korting bij aanschaf van boeken en publicaties. Wat wellicht nog het allerbelangrijkste is dat U kennis kunt delen en opdoen met andere leden. Dit kan tijdens de bijeenkomsten, maar ook in de zogenaamde expertisegroepen.

U kunt lid worden door uw gegevens hiernaast in te vullen en te verzenden. U krijgt van onze ledenadministratie binnen enkele dagen een welkomstpakket toegestuurd. Heeft U vooraf nog vragen dan kunt u een mail sturen naar: 

administratie@ambachtengereedschap 

 

Lidmaatschap en donateurs betalen € 22,50

Opzeggingen vóór 1 december via de penningmeester.
Bankrekeningnummer:
300741 t.n.v. Ambacht & Gereedschap, Rhenen
IBAN: NL 15 INGB 0000 300741
BIC: INGBNL2A

Voorzitter:                    Hein Coolen                voorzitter@ambachtengereedschap.nl 

Secretaris:                   Cees van den Graaf   secretaris@ambachtengereedschap.nl

Penningmeester :      Jan Blaas                     penningmeester@ambachtengereedschap.nl

Ledenadministratie:  Paul van de Lugt         administratie.ag@skynet.be

Leden:                         Jo Jacobs

                                     Hans van Meijel

 

A&G Kroniek(voorheen Nieuwsbrief)

Verschijnt tweemaal per jaar

John Boele

nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl


Hein Coolen

redacteurGildebrief  Verschijnt  jaarlijks

vacant

hoofdredacteur, grafisch coördinator
gildebrief@ambachtengereedschap.nl


Ric Bosmans

eindredacteur


John Boele

beeldredacteur, verslaggever

Fon van Oosterhout

redacteur, verslaggever

Hein Coolen

inhoudelijk coördinator


Commissies en werkgroepen:

Boedelcommissie

Jan Blaas, penningmeester@ambachtengereedschap.nl

Veilingcommissie

Jan Blaas, penningmeester@ambachtengereedschap.nl

Evenementencommissie

Hein Coolen, voorzitter@ambachtengereedschap.nl

Publiciteitscommissie nieuwsbrief@ambachtengereedschap.nl

leden: Hein Coolen

Werkgroep Website

Webmaster: webmaster@ambachtengereedschap.nl

Leden: Jan Blaas, René Weijers, Rijk van den Bunt