Forum

Ga naar het Forum.

Door allerlei technische problemen heeft het forum niet zo goed gewerkt de laatste maanden. We gaan proberen om dit te verhelpen met een flinke update. We zijn er dus mee bezig.

In ieder geval is er een nieuwe beheerder gevonden die het forum zal beheren. Dit is Cees van den Graaf, de secretaris van de vereniging. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich rechtstreeks tot Cees wenden.

secretaris@ambachtengereedschap.nl